Nawigacja

Historia szkoły

Dyrektorzy ZSP

Władysław Porczyk (01.09.1960 r. - 31.08.1966 r.)

Stanisław Brzozowski (01.09.1966 r. - 31.08.1969 r.)

Stanisław Rajmund Kawczyński (01.09.1969 r. - 30.11.1982 r.)

Tadeusz Czajkowski po (01.12.1982 r. - 15.12.1982 r.)

Kazimierz Bilicki (16.12.1982 r. - 31.08.1992 r.)

Kazimierz Gawryszewski (01.09.1992 r. - 31.08.1997 r.)

Ryszard Piotrowicz ( 01.09.1997 r. - 15.09.1999 r.)

Tadeusz Kołaciński (po dyrektora) (16.09.1999 r. - 14.02.2000 r.)

Henryka Gadomska (15.02.2000 r.- 31.08.2000 r.)

Maria Skolmowska-Karpińska (01.09.2000 r. - 31.08.2013 r.)

Wojciech Smoliński (01.09.2013 r. - obecnie )

 

 

 

Wicedyrektorzy

Stanisław Brzozowski (01.09.1961 r. - 31.08.1965 r.)

Stanisław Rajmund Kawczyński (01.09.1965 r. - 31.08.1969 r.)

Tadeusz Czajkowski (01.09.1969 r. - 31.08.08.1973 r.)

Halina Kożuch (01.09.1973 r. - 31.08.1975 r.)

Jan Gutowski (01.11.1982 r. - 31.08.1997 r.)

Ryszard Piotrowicz (01.09.1984 r. - 31.08.1990 r.)

Marianna Kalinowska (1.09.1992 r. - 31.08.1997 r.)

Tadeusz Kołaciński (1.09.1997 r. - 1.09.2001 r.)

Grażyn Piłat (01.09.2000 r. - 31.08.2013 r.)

Janusz Ryszewski (01.01.2002 r. - 31.08.2004 r.)

Krzysztof Budka (01.09.2004 r.- 31.08.2005 r.)

Wojciech Smoliński (01.09.2005 r. - 31.08.2008 r.)

Grzegorz Wronkowski (01.09.2008 r. - 31.08.2013 r.)

Krzysztof Budka (01.09.2013 r. - 31.08.2014 r.)

Ewa Janulewska (01.09.2013 r. - obecnie)

Kamil Watkowski (01.09.2014 r. - obecnie )

 

 

WAŻNIEJSZE DATY I WYDARZENIA 
Z HISTORII SZKOŁY

01.09.1960 - Powstaje Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej.
01.09.1960 - Wybór pierwszego dyrektora szkoły. Zostaje nim Wacław Porczyk.
02.09.1960 - Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Technikum Ekonomicznego.
19.10.1960 - Powstaje szczep ZHP.

03-05.11.1960 - Pierwsza wizytacja szkoły przeprowadzona przez starszego wizytatora mgr A. Sobolewicza z Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

05.11.1960 - Powstaje biblioteka szkolna. Jej księgozbiór liczy 45 książek.

01.09.1961 - Powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa – specjalność sprzedawca.
01.09.1961 - Rozpoczyna działalność internat przy TE i ZHS – dwie sale o powierzchni ok.70m2, stan wychowanków 24.
01.09.1961 - Pierwszym kierownikiem internatu i wychowawcą zostaje Janina Szafrańska.
01.09.1961 - Powstaje Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.
1961/62 - Powstaje zespół muzyczny – mandolinistów pod kierownictwem Romana Pawlaka.
1961/62 - Pierwszym przewodniczącym szkolnej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego zostaje mgr Tadeusz Czajkowski.
1962/63 - Pierwsze znaczące osiągnięcia szkoły i wyróżnienia za działalność artystyczną.
1962/63 - Powstaje plan budowy nowej szkoły przy ul. Lidzbarskiej.
1963 - Uczennica Bogumiła Woźnicka zajmuje VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Warszawie.
Wrzesień 1964 - Powstaje Komisja Przedmiotów Zawodowych jej przewodniczącym zostaje nauczyciel Zenon Gaicki.
30.10.1964 - Uruchomienie świetlicy szkolnej.
01.09.1965 - Powstaje Technikum Ekonomiczne (3-letnie) o specjalności wiejski obrót towarowy na podbudowie SPR i ZSH, uczęszcza do niego 40 uczniów.
01.09.1965 - Powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód: ślusarz, krawiectwo damskie lekkie, maszynistka biurowa i ZSZ dla pracujących (ogólnozawodowa).
25.09.1965 - Uroczyste otwarcie nowego kompleksu szkolnego przy ul. Lidzbarskiej 27.
1965 - Szkoła otrzymuje dyplom za osiągnięcia w akcji SFOS.
1965 - Pierwsi absolwenci i maturzyści TE i LE. Świadectwo nr 1 otrzymuje Anna Bartczak.
Od 24.03.1966 - Szkoła bierze udział w uroczystych obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego poprzez czynny udział w pracach społecznych.
29.08.1966 - Szkoła podpisuje umowę z Filharmonią Narodową w Warszawie na comiesięczne koncerty muzyczne.
Sierpień 1966 - Oddanie do użytku części internatu dla dziewcząt.
Listopad 1966 - Oddanie do użytku pozostałej części internatu dla chłopców.
01.09.1966 - Kierownikiem internatu zostaje Aldona Tołkaczewska. Stan zamieszkujących 146-180.
01.09.1966 - Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Brzozowski – nauczyciel chemii, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.
1966 - Szkoła otrzymuje Odznakę Tysiąclecia za działalność społeczną w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego.
1966/67 - Powstają pierwsze gabinety i pracownie przedmiotowe: fizyki, chemii, historii, języka polskiego, matematyki, rysunku zawodowego, technologii, maszynoznawstwa, przedmiotów ekonomicznych itd.
05.05.1967 - Oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych.
1967 - Szkoła bierze udział w pierwszej wystawie powiatowej i wojewódzkiej postępu pedagogicznego – organizatorem jest KOSzW.
1967/68 Pierwszym kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Marian St. Dąbkowski, rozbudowują się warsztaty szkolne.
15.09.1967 Pierwszym zakładem patronackim szkoły zostaje Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie.
1967-70 Pozyskanie parku maszynowego warsztatów szkolnych od FSO Warszawa i innych zakładów. Zastępcą kierownika warsztatów zostaje Antoni Sawicki.
1967/68 Budowa betonowego boiska do piłki ręcznej i przygotowanie terenu pod boisko piłki nożnej.
01.09.1968 Powstaje Liceum Ekonomiczne (4-Letnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej).
01.09.1968 Powstaje Technikum Mechaniczne o specjalności: obróbka skrawaniem (5-letnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej).
1968 Szkoła otrzymuje tytuł i odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadaną przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa i Kwaterę Główną ZHP.
1967/69 Początki powstawania szkolnej Izby Pamięci Narodowej.
1.09.1969 Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Stanisław Rajmund Kawczyński.
01.09.1969 Do użytku oddana zostaje sala gimnastyczna z zapleczem gospodarczym.
01.09.1969 Technikum Mechanicznego dla pracujących (3-letnie wieczorowe o specjalności obróbka skrawaniem po ZSZ).
2.10.1969 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Kwatera Główna ZHP powierza szczepowi ZHP przy TM i ZSZ opiekę nad grobem żołnierza września 1939 r. na cmentarzu w Żurominie.
1969 Powstaje folklorystyczny zespół taneczny prowadzony przez Janinę Szafrańską.
1969 Technikum Ekonomiczne zajmuje I miejsce w eliminacjach rejonowych X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w pionie szkół licealnych.
1969 Szczep ZHP przy Technikum i ZSZ otrzymuje dyplom od Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki Męczeństwa za opiekę nad grobem oficera z 1939 roku.
1969 Szkoła otrzymuje tytuł i odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadaną przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
1969/70 Rozpoczęcie budowy domu nauczycielskiego przy szkole na ul. Lidzbarskiej.
1970 Pierwszym opiekunem szkolnej Izby Pamięci Narodowej zostaje Marek Wiesław Wnuk.
1970/71 Budowa fontanny na terenie rekreacyjnym szkoły.
01.09.1971 Powstaje nowoczesna pracownia języka rosyjskiego wyposażona w aparaturę elektroniczną.
01.09.1971 Powstaje Technikum Mechaniczne po ZSZ (3-letnie dzienne o specjalności obróbka skrawaniem).
1971 ZSZ zajmuje II miejsce w XII Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Kwiecień 1971 Pierwsza praktyka śródroczna uczniów TM w zakładzie patronackim FSO Żerań.
1971 Powstaje zespół orkiestry dętej pod kierunkiem mgr. Romana Pawlaka
23-25.08.71 Szkoła zostaje gospodarzem Konferencji Dyrektorów szkół średnich Okręgu Szkolnego Warszawskiego w dowód uznania jej osiągnięć.
1972-75 Powstają pierwsze kierunki kształcenia w branży budowlanej: murarz, malarz, monter wewnętrznych instalacji, betoniarz zbrojarz, cieśla itp.
1973 Izba Pamięci Narodowej zostaje Laureatem Konkursu Ogólnopolskiego pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
1973 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje podziękowanie od Dyrektora Produkcji Centrum Naukowo-Produkcyjnego Samolotów Lekkich „Za dobre przygotowanie zawodowe i społeczne waszych absolwentów”.
1973 Szkoła zajmuje I miejsce w Półfinałach Wojewódzkich
SZS piłki nożnej szkół ponadpodstawowych.
1973 Zasadnicza Szkoła Zawodowa zajmuje II miejsce w zawodach strzeleckich „Srebrny Muszkiet”.
1973 Technikum Mechaniczne zajmuje I miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych.
1973 Drużynie ZHP TM zostaje przyznany dyplom i odznaka Chorągwi Mazowieckiej.
1973 Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymują dyplom od Komendanta WK OHP za szczególne osiągnięcia w pracy nad rozwojem OHP.
1973 Szkoła zajmuje I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Izbę Pamięci Narodowej.
Październik 1973 Szkoła zostaje odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego „Za Zasługi w Oświacie”.
1973 Wyróżnienie nadane przez Główną Kwaterę ZHP i MOiW - Warszawa.
209.1974 Ufundowanie sztandaru szkoły przez Komitet Rodzicielski przy Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej.
1974 Technikum Mechaniczne otrzymuje dyplom uznania i podziękowanie „Za dar na odbudowę zamku” - Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego.
1974 Dyplom uznania i serdeczne podziękowania dla Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej za współpracę w ramach Ochotniczych Hufców Pracy od Dyrekcji i Rady Zakładowej PPBU - Płock
1974 Technikum Mechaniczne zajmuje III miejsce we współzawodnictwie OHP w resorcie leśnictwa.
25.04.1974 Uroczystość patriotyczna z udziałem uczestnika kampanii wrześniowej mjr. Feliksa Dąbeckiego - byłego dowódcy II Mazurskiego Baonu Obrony Narodowej, obrońcy Mławy w 1939 r.
01.09.1975 Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych.
1975 Śmierć młodej i oddanej młodzieży nauczycielki fizyki mgr Zdzisławy Żelaznej.
1975 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje dyplom i podziękowania od Dyrektora i Rady Zakładowej Zakładu Budownictwa Montażowe¬go w Olsztynie za wzorowe wykonywanie obowiązków w OHP na budowach Zakładu Budownictwa Montażowego WZGS „SCh”.
1974-76 Współpraca szkoły z przedsiębiorstwami budowlanymi:
Płockie PBU, Mławskie PB, Iławskie PBP, Ciechanowski Kombinat Budowlany.
14.10.1975 Nawiązanie współpracy ze Stocznią Północną im Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.
1975 ZSZ otrzymuje pamiątkowy medal za współpracę ze Stocznią Gdańską od Dyrektora Stoczni im. Bohaterów Westerplatte - Gdańsk.
1976 Młodzież bierze udział w akcji letniej OHP i obozach wypoczynkowych.
1976 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje dyplom „Szkoła zawodowa - szkołą kultury i bezpieczeństwa pracy”.
1976 ZSZ otrzymuje dyplom za duży wkład i twórczy udział w organizacji I Wystawy Produkcji Warsztatów Szkolnych woj. ciechanowskiego w roku szkolnym 1975/76.
1976 Szkoła zajmuje II miejsce na Festiwalu Małych Form Artystycznych w Warszawie.
1976 Szkolne Koło PCK otrzymuje dyplom uznania od Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.
1.09.1976 Powstaje kierunek kształcenia samochodowego ZSZ w zawodzie mechanik-kierowca pojazdów samochodowych.
15.11.1976 W ZSZ zostaje przeprowadzona kompleksowa wizytacja. Szkoła otrzymuje wysoką ocenę pracy.
1977 Powstaje stacja obsługi samochodów.
1978 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje dyplom za szczególną wartość techniczną prac dyplomowych - NOT Ciechanów.
1978 ZSZ otrzymuje dyplom za udział w konkursie BHP „Szkoła zawodowa - szkołą kultury i bezpieczeństwa pracy”.
1978 ZSZ zajmuje II miejsce w chorągwianych VI Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP w konkurencji: Pożarniczy Tor Przeszkód - Ciechanów.
1978/79 IPN zostaje Laureatem Konkursu Ogólnopolskiego z okazji 35-lecia LWP.
1978/79 Szkoła zajmuje I miejsce w Olimpiadzie Młodych Mistrzów Techniki (etap wojewódzki).
1978/79 Szkoła zajmuje I miejsce w konkursie „Czy znasz prawo wynalazcze?” (etap wojewódzki).
1.09. 1979 Pierwszy nabór do technikum zawodowego o specjalności pojazdy samochodowe.
1979 ZSZ otrzymuje podziękowanie za dobre przygotowanie zawodowe i społeczne uczniów - Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich (CN-PSL) - PZL Warszawa.
1979 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje odznakę „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego” od Przewodniczącego WRN w Ciechanowie.
1979 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje dyplom i wyróżnienie w konkursie BHP.
1977-1984 Współpraca z kopalnią węgla kamiennego „Staszic”.
1980 ZSZ otrzymuje dyplom uznania i podziękowanie za upowszechnianie wiedzy oraz kultury - ZG TWP - Warszawa.
1980 ZSZ zajmuje III miejsce w wojewódzkich eliminacjach drużyn medyczno-sanitarnych - Prezes ZW PCK - Ciechanów.
1980/81 Stacja Obsługi Samochodów i baza warsztatów szkolnych otrzymały wysoką ocenę podczas kolejnej kompleksowej wizytacji.
1981 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje Dyplom Honorowy za wieloletnią współpracę od Dyrektora CN-PSL PZL Warszawa.
9.12.1981 Rada Pedagogiczna na wniosek samorządu szkolnego zaakceptowała propozycję uczniów, dotyczącą powieszenia krzyży.
Czerwiec 1982 Omówienie wyników kontroli przeprowadzanej przez komisję LWP (stan wojenny).
1982 Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje dyplom za udział w Rajdzie Zwycięstwa „Bolęcin 82” - PTTK Zarząd Oddziału Płońsk.
1982 Szkolne koło LOK Zespołu Szkół Zawodowych otrzymuje medal i dyplom „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” - Prezes ZG LOK - Warszawa.
1982/83 Przywrócenie Karty Nauczyciela.
7.07.1982 Śmierć i pogrzeb nauczycielki fizyki Barbary Gulańczyk.
8.09.1982 Rada Pedagogiczna przyjmuje program chroniący młodzież przed skutkami udziału w nielegalnej działalności (stan wojenny).
16.12.1982 Dyrektorem szkoły zostaje inż. Kazimierz Bilicki.
1983 ZSZ otrzymuje dyplom za udział w XV Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
1983/84 Młodzież w ramach OHP wyjeżdża na Węgry i do NRD.
Lipiec 1984 Młodzież z NRD w ramach wymiany gości w ZSZ.
Kwiecień 1984 Rada Pedagogiczna powołuje komisję ds. obchodów 25-lecia istnienia szkoły.
Wiosna 1984 Umowa patronacka pomiędzy szkołą a Zrzeszeniem Przemysłu Ciągnikowego ZM „Ursus”, Zakładem Montażu Produkcji Licencyjnej Ciągnika (PLC) Massey Ferguson.
1985 ZSZ zajmuje I miejsce w konkursie „Walka, męczeństwo, zwycięstwo, pamięć” organizowanym przez Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Wojewodę Ciechanowskiego - Ciechanów.
1985 Szkolna komenda OHP otrzymuje dyplom za osiągnięcia w pracy - Komendant Wojewódzki OHP - Ciechanów.
1985 ZSZ otrzymuje dyplom i podziękowanie za udział w konkursie prac dyplomowych oraz zdobywa nagrody indywidualne I i III miejsce - NOT-SIMP oddział wojewódzki w Ciechanowie.
Maj 1985 Udział uczniów w obchodach Dnia Zwycięstwa w Uniszkach Zawadzkich koło Mławy.
Styczeń 1986 Wizytator rejonowy J. Łoniewski zapoznaje RP z reformą programową w szkolnictwie zawodowym opracowaną przez MOiW.
1986 Powstaje klasopracownia przedmiotów zawodowych.
18.06.1986 Wyróżnienie dla uczniów ZSZ w konkursie Wojewódzkie Dni Techniki - Ciechanów 86.
1986 Kadra nauczycielska zdobywa I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Nauczycieli w piłce siatkowej mężczyzn - Płońsk.
29.04.1986 Śmierć i pogrzeb kierownika internatu Jerzego Duszczyka.
1986 ZSZ zdobywa III miejsce (nagrody indywidualne) na wystawie prac dyplomowych pod patronatem NOT-SIMP oddział wojewódzki w Ciechanowie.
1986 ZSZ otrzymuje dyplom i nagrody rzeczowe w konkursie na plakat związany z Wojewódzkimi Dniami Techniki - Ciechanów.
1988 Wprowadzenie 5-dniowego tygodnia pracy.
1988 Szkoła zajmuje IV miejsca w wojewódzkim Turnieju Kulturalnym Szkół.
1988 ZSZ otrzymuje dyplom uznania za udział w „Turnieju Wiedzy Filozoficznej” -Zarząd Wojewódzki TKKS, Ciechanów.
1988 Nauczyciele otrzymują podziękowanie za wkład pracy w krzewienie idei nowatorstwa i postępu pedagogicznego od Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego - KOiW Ciechanów.
1988 Kompleksowa wizytacja szkoły przez wizytatorów KOiW. Szkoła uzyskała ocenę dobrą.
25.01.1989 Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną Regulaminu Szkoły.
21.02.1989
31.08.1997 Powołanie Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ZSZ przez KOiW w Ciechanowie.
1989 Szkoła otrzymuje Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa - Warszawa.
1989 Szkoła zajmuje II miejsce w konkursie wojewódzkim Izb Pamięci Narodowej - KOiW Ciechanów.
1989 Szkolne koło LOK otrzymuje Medal od Prezesa Zarządu Głównego LOK - Warszawa.
1989 Uczeń M. Brydziński wraz z zespołem „Victoria” zakwalifikował się do eliminacji centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej w Radomiu, reprezentując woj. ciechanowskie.
1989 Drużyna ZNP przy ZSZ zajmuje IV miejsce w V Mistrzostwach Polski ZNP w wędkarstwie spławikowym - Zarząd Okręgu ZNP Elbląg - Pasłęk.
14.07.1989 Śmierć czynnej zawodowo nauczycielki języka polskiego Janiny Orłowskiej.
1990 ZSZ otrzymuje podziękowanie za organizację praktyk uczniowskich i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze od Dyrektora Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego ZM „Ursus” Warszawa.
1990 ZSZ otrzymuje dyplomy i nagrody indywidualne za zajęcie II i III miejsca na wystawie prac dyplomowych w Ciechanowie.
1.09.1990 Wprowadzenie religii jako przedmiotu nauczania w ZSZ.
1.09.1992 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Kazimierz Gawryszewski.
29.03.1993 Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem J E. Biskupa Płockiego Romana Marcinkowskiego.
1993 ZSZ otrzymuje dyplom za udział uczniów w III Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.
1.09.1994 Pierwszy nabór do Technikum Zawodowego o specjalności technik elektryk.
1994 ZSZ otrzymuje dyplom za udział uczniów w II etapie Olimpiady wiedzy Technicznej.
1994/1995 Uczeń Piotr Szymański zakwalifikował się do eliminacji centralnych w Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej (opiekun Grażyna Truszczyńska).
1994/1995 Uczeń Jacek Wójtewicz zostaje laureatem konkursu wojewódzkiego Prawa a rzeczywistość oraz reprezentuje województwo ciechanowskie w II sesji Sejmu Dzieci i młodzieży.
1994/1995 Szkoła zajmuje II miejsce w konkursie zorganizowanym przez NOT w Ciechanowie na najlepsze prace dyplomowe.
1995 Uczeń Paweł Śliwiński zajmuje VII miejsce w kraju w finale Centralnej Olimpiady Wiedzy Technicznej, otrzymuje prawo wstępu bez egzaminu na wybraną uczelnię techniczną.
1996 Szkolna drużyna ratownicza PCK zajmuje II miejsce w zawodach okręgowych - Prezes Zarządu Okręgowego PCK Ciechanów.
1996 Szkoła otrzymuje wyróżnienie i nagrodę indywidualną na wystawie prac dyplomowych „Technik 96” - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ciechanów.
1996/97 Samorząd szkolny wydaje pierwszą gazetkę szkolną ZSZ (opiekunowie: Beata Gronkiewicz, Ewa Janulewska, Katarzyna Machulska).
1997 Szkoła otrzymuje dyplomy i nagrody indywidualne za zajęcie I i III miejsca na wystawie prac dyplomowych „Technik 97” - Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT - Ciechanów.
1.09.1997 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ryszard Piotrowicz.
1997 Powstaje pierwsza sala informatyczna.
1997 ZSZ zostaje finalistą konkursu Wiedzy Ekologicznej na szczeblu wojewódzkim.
1998 Zakup nowego Fiata „Uno” do nauki jazdy.
1998 Przywrócenie i wyposażenie w nowoczesne przyrządy diagnostyczne Stacji Kontroli Pojazdów.
1997/98 Budowa siłowni.
1.01.1999 Organem prowadzącym ZSZ zostaje Starostwo Powiatowe, a nadzór pedagogiczny sprawuje Delegatura KOiW w Ciechanowie.
15.02.2000 Dyrektorem szkoły zostaje mgr Henryka Gadomska.
1.09.2000 Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Maria Skolmowska-Karpińska.
2000 ZSZ zajmuje IV miejsce w Finale Mazowsza Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego „Radom 2000”.
2000 Stypendystą Prezesa Rady Ministrów zostaje uczeń Rafał Gołębiewski.
24.10.2000 Uroczyste przekazanie nowej sali do nauki języków obcych, sfinansowanej przez Radę Rodziców, przecięcia wstęgi dokonał przewodniczący Rady Rodziców Stanisław Kruk.
19.03.2001 Sesja popularnonaukowa z okazji 30-lecia założenia szkolnej IPN (organizator Jan Gutowski).
1.09.2001 Warsztaty Szkolne (tzw. gospodarstwo pomocnicze) decyzją organu prowadzącego przekształcono w samodzielną placówkę oświatową - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego.
2001 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie: Tomasz Górski, Ewelina Kowalska, Ewelina Ulaszewska i Rafał Gołębiewski.
Październik 2001 Szkoła zostaje laureatem Rejonowego Konkursu Ekologicznego i otrzymuje czek na 10 000 zł. (opiekun Irena Kołacińska).
2001-2004 Remont i modernizacja szkolnej IPN (opiekun Jan Gutowski).
1.09.2002 Szkoła na mocy uchwały Starostwa Powiatowego zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
23.09.2002 Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej przez sekretarza stanu z Ministerstwa Infrastruktury, posła na sejm RP Andrzeja Piłata.
2002 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie:Tomasz Górski, Ewelina Ulaszewska, Ewelina Kowalska.
30.11.2002 Szkolna Izba Pamięci Narodowej i uczeń P. Matyjasik laureatem Konkursu Ogólnopolskiego „Izba Pamięci Narodowej w naszej szkole ”.
2002 Szkoła zajmuje I miejsce i otrzymuje nagrodę specjalną w konkursie ekologicznym ogłoszonym przez Tygodnik Ciechanowski.
1.09.2002 Powstaje Liceum Profilowane.
Marzec 2003 Szkoła organizuje Dni Unii Europejskiej.
22.03.2003 Śmierć i pogrzeb nauczyciela wychowania fizycznego Wojciecha Dwojakowskiego.
07.09.2003 Szkoła jest gospodarzem uroczystości wręczenie nauczycielom z terenu Powiatu Żuromińskiego aktów nadania tytułu nauczyciela dyplomowanego przez Dyrektora Delegatury Ciechanów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Hannę Murawską.
2003 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie: Tomasz Górski, Tomasz Giesek, Ewelina Ulaszewska, Ewelina Kowalska.
19.03.2004 Szkoła organizuje Forum Edukacyjne dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego.
24.03.2004 Uczeń Krzysztof Bilicki za zajęcie II miejsca w konkursie Młody Przedsiębiorca otrzymuje indeks Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
2004 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczennice Ewelina Ulaszewska i Ewelina Kowalska.
09.05-12.06.2005 Szkoła organizuje wystawę z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Szkolnej Izbie Pamięci.
20.03.2005 Szkoła zostaje ponownie gospodarzem Forum Edukacyjnego.
02.05.2005 Śmierć Jana Pawła II - szkoła żegna wielkiego Polaka.
Maj 2005 Pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad, tzw. Nowa Matura.
20.09.2005 Uroczystego otwarcia nowej pracowni komputerowej ufundowanej przez Prezydenta RP dokonuje minister Jolanta Szymanek-Deresz.
01.10.2005 Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II i Zjazd Absolwentów. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez biskupa Romana Marcinkowskiego i księdza dziekana Piotra Joniaka.
Październik 2005 Szkolny zespół muzyczno-wokalny pod kier. Ewy Janulewskiej i Beaty Gronkiewicz uświetnił uroczystość Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli Delegatury Ciechanów.
Październik 2005 Uczniowie Ewa Kosek, Monika Michalska, Michał Krupiński i Błażej Sztramski zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
2005 Szymon Rutkowski otrzymuje wyróżnienie w Rejonowym Konkursie Historyczno-Plastycznym w Ciechanowie „Zbrodnia Katyńska w świadomości młodego pokolenia”.
2005 ZSP zajmuje drugie miejsce w XLIV w zawodach strzeleckich „O Srebrny Muszkiet” w kategorii chłopców.
2005 Uczeń K. Orkwiszewski zdobywa indeks na wyższą uczelnię w II edycji konkursu Młody przedsiębiorca.
2005 Uczeń A. Rogoziński zdobywa I miejsce w XIX Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w regionie.
01-30.10.2005 Zorganizowanie przez Jadwigę Brozdowską i Jana Gutowskiego wystawy poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II pt. „NIE LĘKAJCIE SIĘ”.
2005/2006 Reaktywacja szkolnego chóru pod kierunkiem Romana Pawlaka.
2006 Powstaje zespół Plecy pod kier. Krzysztofa Błaszkiewicza.
03.02.2006 Szkoła organizuje Forum Europejskie „Spring day in Europe 2006”.
10.04.2006 Szkoła uzyskuje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom.
02.10.2006 Szkoła obchodzi pierwszą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II. Odsłonięcie granitowej tablicy pamiątkowej.
Październik 2006 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie Mariusz Grodzicki i Marta Żaneta Wesołowska.
16.12.2006 Zdobycie I miejsca w Rejonowym Przeglądzie Piosenki Turystycznej w Ciechanowie.
11-17.12.2006 Łukasz Kaczmarczyk bierze udział w obozie edukacyjnym Euro Week w Bystrzycy Kłodzkiej.
2006/2007 Szkolna drużyna piłki nożnej zajmuje III miejsce w regionalnych zawodach sportowych.
2006/2007 Szkolna drużyna piłki siatkowej zajmuje II i III miejsca w regionalnych zawodach sportowych.
Październik 2007 Stypendystą Prezesa Rady Ministrów zostaje uczeń Dawid Zdunkiewicz.
2007 Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Szkoła przedsiębiorczości.
2007 Szkoła uzyskuje Certyfikat Inwestora Moje finanse z klasy do kasy.
2007/8 Szkoła zajmuje II miejsce w Rejonowych Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi.
2007/2008 Drużyna piłki koszykowej zdobywa IV miejsce na zawodach rejonowych.
2007/2008 Wizytacja szkoły - szkoła uzyskuje ocenę bardzo dobrą.
Marzec 2008 Uczeń Sebastian Bieńkowski bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej.
06.06.2008 Nawiązanie współpracy Politechniką Warszawską.
Czerwiec 2008 W szkole odbywa się uroczysta sesja Rady Powiatu.
23.10.2008 Pogrzeb Barbary Broczkowskiej-Byber, wieloletniej nauczycielki języka polskiego.
Październik 2008 Stypendystką Prezesa Rady Ministrów zostaje uczennica Magdalena Szczech.
27.11.2008 W szkole zorganizowano Powiatowe „Forum dla zdrowia”
02.10.2008 W szkole zostaje zorganizowana konferencja dla nauczycieli z powiatu żuromińskiego na temat Zaburzeń Wychowawczych XXI wieku prowadzona przez prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko.
Grudzień 2008 Szkoła otrzymuje dofinansowanie z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Grudzień 2008 Szkoła pozyskuje fundusze unijne na realizację projektu „W przyszłość przygotowani zawodowo” opracowanego przez A. Kasińskiego.
23.12.2008 Nagła śmierć i pogrzeb wieloletniej nauczycielki matematyki Haliny Kowalczyk.
2008 W szkole odbywa się Międzynarodowy Turniej Szachowy.
2008 Szkoła bierze udział w realizacji programu Dzień przedsiębiorczości.
11.02.2009 Uczennica Ewelina Bartnicka zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce.
Marzec 2009 Agnieszka Kosiorek zakwalifikowała się do etapu centralnego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich.
Maj 2009 Wprowadzenie dziennika elektronicznego.
Październik 2009 Stypendystką Prezesa Rady Ministrów zostaje Martyna Puchalska.
2009 W szkole odbywa się Międzynarodowy Turniej Szachowy.
2009 Szkoła bierze udział w projekcie Młodzi głosują - Parlament Europejski 
2009 Powiększenie Izby Pamięci Narodowej i utworzenie sali historycznej.
2009 Zespół Plecy zdobywa I miejsce w XI Regionalnym Przeglądzie Piosenki Turystycznej - Ciechanów 2009.
19.03.2010 Szkoła zajmuje I miejsce w III Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym a uczniowie Cezary Cywiński i Kamil Mykas zajmują I i III miejsce indywidualnie.
26.03.2010 Zespół Bez Prądu zajmuje III miejsce w VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
11.06.2010 Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
    ul. Lidzbarska 27
    09-300 Żuromin
  • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć