Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Bezpieczeństwo pracy BHP
Biologia biologia
Biologia (rozszerzony) r_biologia
Budowa i naprawa pojazdów samochodowych bud_poj_sam
Chemia chemia
Diagnostyka pojazdów samochodowych diag_poj_sam
Diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych diag_i_napr_ukl_elekt
Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych diag_i_napr_zesp_i_podzesp
Doradztwo zawodowe Dz
Działalność gospodarcza dzial_gosp
Działalność gospodarcza w branży informatycznej Dgwbi
Działalność gospodarcza w branży mechanicznej dzial_gosp_w_bran_mech
Edukacja dla bezpieczeństwa eduk_dla_bezp
Elektrotechnika i elektronika el_i_el
Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych el_i_el_sam
Elektrotechnika i elektronika samochodowa el_i_el_sam
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych el_i_el_wyp_sam
Fizyka fizyka
Fizyka (rozszerzony) r_fizyka
Geografia geografia
Geografia (rozszerzony) r_geografia
Godzina z wychowawcą godz_wych
Historia historia
Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający hist_i_spol
Informatyka informatyka
Informatyka/Fizyka inf/fiz
Język angielski j_ang_p
Język angielski kontynuacja j_ang_k
Język angielski zawodowy j_ang_z
Język niemiecki j_niem_p
Język niemiecki kontynuacja j_niem_k
Język niemiecki zawodowy j_niem_z
Język polski j_pol
Język polski rozszerzony j_pol_roz
Konstrukcje maszyn kons_mech
l_sys / p.program l_sys / p.program
Laboratorium aplikacji internetowych l_apl_int
Laboratorium baz danych l_baz_d
Laboratorium lokalnych sieci komputerowych l_lok_sieci_komp
Laboratorium systemów operacyjnych l_sys_oper
Laboratorium urządzeń technik komputerowych l_urz_tech_komp
Lokalne sieci komputerowe sieci_komp
Marketing w działalności handlowej mark_w_dzial_hand
Matematyka matematyka
Matematyka rozszerzona r_matematyka
Metody projektowania i programowania w mechatronice met_proj_i_prog_w_mech
Obsługa klientów obsl_klient
Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych ob_urz_i_sys_mech
Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych org_i_nadz_obs_poj_sam
Organizacja i technika sprzedaży or_tech_sp
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym org_i_zarz_prz_sam
Organizacja procesów produkcji org_proc_pro
pdpps/sps pdpps/sps
Pneumatyka i hydraulika Pneu_hydr
PNZ PNZ
Podejmowanie działalności gospodarczej pod_dzial_gosp
Podstawy działalności gospodarczej pods_dzial_gosp
Podstawy konstrukcji maszyn PKM
Podstawy konstrukcji maszyn - ćwiczenia pkm_ćw
Podstawy organizacji przedsiębiorstw samochodowych Pops
Podstawy programowania pods_program
Podstawy przedsiębiorczości pods_przeds
Podstawy sterowania i regulacji podst st i r
Podstawy technik wytwarzania Techn wytw
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych pod_i_nadw_poj_sam
Pomiary elektryczne i elektroniczne pom_el_el
Pracownia elektrotechniki i elektroniki prac_el_el
Pracownia podstaw konstrukcji maszyn prac_PKM
Pracownia sprzedaży prac_sprz
Procesy produkcji Pp
Projektowanie komputerowe proj_komp
Przedsiębiorca w handlu prz_w_handl
Przepisy ruchu drogowego prz_ruchu_drog
Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych przyg_do_prow_poj_sam
Religia/etyka religia/etyk
Rewalidacja Rew
Sieci / l_sieci Sieci / l_sieci
Silniki pojazdów samochodowych sil_poj_sam
Strony i aplikacje internetowe str_i_apl_int
Symulacyjna firma handlowa sym_f_hand
Systemy baz danych sys_baz_dan
Systemy operacyjne sys_oper
Techniki wytwarzania techn_wytw
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne tech_wytw_i_konst_mech
Technologia mechaniczna tech_mech
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi techn_napr
Technologie i konstrukcje mechaniczne techn_i_kons_mech
Towar jako przedmiot handlu tow_prz_handl
Układy pneumatyki i hydrauliki u_pneu_hydr
Urzadzenia i systemy mechatroniczne urz_i_syst_mech
Urządzenia techniki komputerowej urz_tech_kom
WARSZTATY WARSZTATY
Wiedza o kulturze wok
Wiedza o społeczeństwie wos
WOS / Geografia wos/geog.
Wychowanie do życia w rodzinie WDŻ
Wychowanie fizyczne wf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
    ul. Lidzbarska 27
    09-300 Żuromin
  • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć