Nawigacja

 • 25 lat Olimpiady Informatycznej 1993 - 2018

         Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Olimpiady! W porównaniu do plakatu Komitet Główny wyjątkowo wydłużył I etap do 12 listopada w związku z kolizją terminów ze Spontanicznym Konkursem Informatycznym.

  W tym roku mamy kilka nowości w stosunku do zeszłych lat:
  * Ze względu na nikłe zainteresowanie nie będziemy już dalej wspierać C i Pascal

  Dopuściliśmy za to język Python. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre programy w Pythonie mogą być istotnie wolniejsze od programów w C++, według których będą dobierane limity czasowe.
  * Maksymalne limity czasowe do poszczególnych podzadań będą jawne.
  * W C++ kompilujemy programy z optymalizacją -O3.

  Po szczegóły odsyłamy do Zasad organizacji zawodów XXVI OI: https://oi.edu.pl/l/26oi_zasady_organizacji/

   

                                                                                    

 • SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  SPOTKANIE  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

  Celem nauczyciela i rodzica jest dobro dziecka,

   będące największą korzyścią współpracy.

   

        W dniu 13 września 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński serdecznie powitał zebranych i przedstawił kadrę kierowniczą szkoły, wychowawców i nauczycieli uczących w klasach pierwszych. Pan Dyrektor zaprezentował krótko zasady funkcjonowania szkoły, omówił bazę dydaktyczną placówki. Następnie głos zabrał Kierownik kształcenia zawodowego Pan Kamil Watkowski, który poinformował rodziców o egzaminach zawodowych na różnych etapach kształcenia. Przedstawił również informacje o funkcjonującym w szkole dzienniku elektronicznym i zachęcił do korzystania z tej formy współpracy rodziców  ze szkołą. Zasady funkcjonowania szkolnego internatu przedstawił Kierownik placówki Pan Krzysztof Błaszkiewicz, który zachęcił rodziców, aby ich dzieci korzystały z możliwości zamieszkania w internacie. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która omówiła priorytety polityki oświatowej MEN i sposoby ich realizacji w naszej szkole. Program nauczania przedmiotu -  wychowanie do życia
  w rodzinie zaprezentowała Pani Magdalena Radzimska. Psycholog szkoły Pani Aleksandra Kowalczyk omówiła zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotą pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest między innymi rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami, którzy swoje problemy mogą zgłosić wychowawcy klasy, dyrekcji i pani psycholog. Po oficjalnym spotkaniu w świetlicy szkoły rodzice udali się na pierwsze spotkania z wychowawcami, którzy przekażą dalsze informacje na temat nauki i funkcjonowania uczniów w naszej placówce.

  Grażyna Truszczyńska

 • „WITAJ SZKOŁO, OTO WRACAMY,

   ŻEGNAJ, PIASKU NAD MORZEM”.

  03 września. Poniedziałek. Słoneczny i bardzo ciepły poranek. Na dziedzińcu naszej szkoły odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele. Punktualnie o godzinie  930  wprowadzono  Sztandar  Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Na początku uroczystości głos zabrał  Pan Wojciech Smoliński, który rozpoczął  kolejną kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły. Pan Dyrektor  przedstawił  kadrę  kierowniczą szkoły  - wicedyrektorów: Panią Ewę Janulewską, Pana Kamila Watkowskiego i kierownika internatu Pana Krzysztofa Błaszkiewicza. Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie powitał nowych nauczycieli, rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu  życzył wszystkim zebranym zapału  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pasma sukcesów,
   a także zdrowia i wielu radości w nowym roku szkolnym. Dyrektor Szkoły przekazał  również  życzenia od Starosty Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego. Szczególnie ciepłe słowa Dyrektor skierował do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, przedstawił również wychowawców klas pierwszych.
   W dalszej części uroczystości  przedstawiciele  uczniów klas pierwszych złożyli ślubowanie  przed  Sztandarem Szkoły. Na zakończenie części oficjalnej jeszcze raz głos zabrał  Pan Dyrektor, który przywołał słowa Patrona Szkoły Jana Pawła II i podkreślił, że wszyscy jesteśmy zobowiązani wprowadzać
   w życie Jego nauki. Mottem przewodnim swojej wypowiedzi  Pan Dyrektor uczynił słowa Cycerona: „Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze
   z niej korzystać”.
  Po części oficjalnej młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, były wakacyjne wspomnienia i radość z powrotu do szkoły.

  A od jutra pora zabrać się do solidnej pracy!

   

  Grażyna Truszczyńska

 • - Obrazek 1

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  SZKOŁY KONIEC JUŻ,

                                                                  WAKACJE  TUŻ, TUŻ!

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Jak co roku, dzień ten rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym w Żurominie. Później wszyscy zebrali się na placu przed budynkiem szkoły, aby o godzinie 930 świętować „ koniec nauki ”. Wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny i wychowawczy, życzył wszystkim zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki. Życzenia od Starosty Powiatu odczytała wicedyrektor szkoły Pani Ewa Janulewska.

  W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla najlepszych i najsumienniej pracujących uczniów. Najlepszą uczennicą  została Aleksandra Ulatowska z klasy I TH z najwyższą średnią ocen(5,32) w szkole, którą Rada Pedagogiczna wytypowała do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Świadectwa z wyróżnieniem odebrało jeszcze 15 uczniów z technikum
   i szkoły zawodowej. Podziękowania i nagrody odebrali także uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy  w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, uzyskali wysoką frekwencję               i angażowali się w aktywną pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Gromkie brawa pozostałych uczniów świadczyły o tym, że doceniają oni sukcesy swoich koleżanek                 i kolegów.

  Następnie głos zabrała  młodzież, która podziękowała nauczycielom za pracę, wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji Szkoły.

  Wyprowadzono Sztandar Szkoły. Po części oficjalnej uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by w swoim gronie podsumować mijający rok szkolny, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wręczyli też świadectwa pozostałym uczniom.

  Życzymy wszystkim słonecznych dni, bezpiecznych podróży i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

                                                                                         

                                                           Grażyna Truszczyńska 

 • TURNIEJ FIFA 2018

  TURNIEJ FIFA 2018

  Turniej FIFA 2018

         W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Jana Pawła II w Żurominie  w dniu 21.06.2018r po raz  pierwszy zorganizowany został Turniej FIFA 2018 na konsoli PS4/Xbox One przy współpracy YouthBank. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, panował duch zdrowej rywalizacji  oraz gry fair play. Opiekunem  turnieju był nauczyciel Łukasz Głowacki wraz z uczniami klasy II TI Filipem Przystup i Przemysławem Stradomskim.

  W wyniku  rywalizacji wyłoniono następujących laureatów:

  _1_   Maciej Lejman  I  TSH

  _2_   Filip Przystup  II  TI

  _3_   Szymon Szyt   II  TI

  Rozgrywki dostarczyły widowni wiele emocji do ostatniego spotkania. Gratulujemy zwycięzcom.

  inż. Głowacki Łukasz

 • Przejęcie munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego

  Przejęcie munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego
      W dniu 16 kwietnia 2018 roku Pan Marcin Krasiński i Pan Janusz Czyżyk (pomysłodawca całego wydarzenia) oraz czworo uczniów z naszej Szkoły udało się do siedziby Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (koło Żuromin przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żurominie) w celu przejęcia daru w postaci munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego wieloletniego członka koła kombatanckiego, żołnierza Batalionów Chłopskich bojownika o wolność i niepodległość Polski.
  Porucznik Tuszyński urodził w miejscowości Ruda  w 1923 roku. Brał czynny udział w walkach z okupantem niemieckim. Jako iż Pan porucznik Tuszyński był mieszkańcem Powiatu Żuromińskieg dodatkowo podnosi wartość i tak cennej pamiątki.
  Mundur przekazał nam Prezes Koła ZKRP i BWP w Żurominie Pan Henryk Czyżyk, a asystowała całej uroczystości Pani Czyżyk. Prócz munduru Biblioteka szkolna otrzymała dwa egzemplarze książki autorstwa Zbigniewa Ptasiewicza zatytułowanej „Regieirungsbezirk Zichenau rejencja ciechanowska 1939-1945.
  Mundur będzie eksponowany w Szkolnej Izbie Pamięci w godnym miejscu.

 • Orzeł Biały – nasza duma

       „Orzeł Biały – nasza duma”,

   

      W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

  Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.

  Nasza szkoła zgłosiła do konkursu troje uczniów tj. Kingę Grablewską (kl I TMI), Mikołaja Ogrodniczaka (kl I TMI) oraz Martynę Tyburską (kl I TH). Uczniowie wykonali prace konkursowe (technika była dowolna) po czym zostały one przesłane do biura senatorskiego Pana Senatora Roberta Mamątwa. Mikołaj Orodniczak oraz Kinga Grablewska zdobyli wyróżnienia w etapie rejonowym. 21 maja 2018 r. Uczniowie odebrali dyplomy w biurze senaorskim w Makowie Mazowieckim.

   

  Marcin Krasiński

 • Klauzula informacyjna

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej do pobrania:

   

  klauzula_-_inform.-_U__rodo_-_dla_rodzicow__uczniow__sluchaczy.doc

   

   

 • POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2017/2018

  POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2017/2018

  POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

  Niezapomniane młodzieńcze lata!

       Szkolne wspomnienia niezapomniane!

   

   27 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy  uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. Po mszy świętej w intencji maturzystów cała społeczność szkolna spotkała się na  sali gimnastycznej, aby świętować zakończenie nauki w naszej szkole. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który serdecznie powitał wszystkich zebranych na tej uroczystości. W sposób szczególny powitał wszystkich uczniów klas maturalnych. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor  skierował ciepłe słowa  do maturzystów , dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, za piękną postawę uczniowską i  osiągnięte wyniki w nauce. Pan Dyrektor, składając gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, życzył maturzystom ,aby początek nowego życia, czyli przejście w dorosłość było pozytywnym doświadczeniem a szczęście niech towarzyszy im każdego dnia. Dyrektor Szkoły podziękował za wkład pracy nauczycielom
   i wychowawcom, wszystkim uczniom życzył
  pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach. Następnie Pan  Dyrektor  wręczył nagrody i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali : Jakub Kubkowski (kl. IV TI), Piotr Łukaszewski (kl. IV TSM) i Sebastian Sokołowski (kl. IV TSM). Były również nagrody za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły, pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe. Życzenia od Starosty Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego odczytała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska.  Po raz pierwszy w tym roku Pan Starosta ufundował specjalne dyplomy dla uczniów klas kończących za aktywną pracę na rzecz szkoły. Dyplomy wręczyła Dyrekcja Szkoły. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Sobczak, która podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą a maturzystom życzyła pomyślnie zdanych egzaminów. Wyprowadzono Sztandar Szkoły. W dalszej części uroczystości głos zabrali młodsi koledzy. Ten wyjątkowy dzień uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich, którzy pięknie udekorowali salę i przygotowali program artystyczny na pożegnanie  starszych kolegów. Były piosenki wykonane przez szkolnych artystów, ale przede wszystkim były sentencje, wskazówki i przesłania na dalsze dorosłe życie. Uczniowie klas trzecich wręczyli maturzystom upominki. Absolwenci naszej szkoły zostali wyróżnieni przez swoich młodszych kolegów Super Tulipanami:  były Bursztynowe Słowiki, Prezenterzy Roku, Pożeracz Książek, Leser Roku, Stalowe Płuca, Don Juan. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas kończących Zuzanna Szydłowska
   i Klaudia Sochocka, którzy wyrazili   wdzięczność dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli za wspólnie spędzone lata, dziękując za okazaną życzliwość, cierpliwość i trud włożony w ich edukację. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji Szkoły i wszystkich nauczycieli. Po apelu maturzyści z przysłowiową łezką w oku, świadomi, że coś się skończyło, po raz ostatni udali  się do swoich klas, w których odebrali świadectwa i pożegnali wychowawców. Była radość… Było wzruszenie…

                  Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach, dostania się na wymarzone studia oraz tego, by przyjaźnie zawiązane w murach naszej szkoły przetrwały próbę czasu i odległości… Życzymy dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień. Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego…

                                        Grażyna Truszczyńska

   

  >> GALERIA <<

 • Turniej Hearthstone’a

  Turniej Hearthstone’a

  Turniej_Hearthstone’a

   

          W  dniu 24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Jana Pawła II w Żurominie odbyła się II edycja TurniejuHearthstone’a.  Celem zorganizowanych rozgrywek jest rozwijanie zdolności matematycznych, myślenia logicznego oraz  strategicznegooraz zdobywanie umiejętności gry w grupie. Podjęta rywalizacja dała możliwości na poznanie oraz integrację graczy z żuromińskich szkół – LO Żuromin, ZS Nr 1, ZS Nr 2 oraz ZSP w Żurominie. Do turnieju zgłosiło się 19 uczestników.Rozgrywki rozpoczęły  się o godzinie 9.00, Poniższe zdjęcie zawiera rozkład meczy. 

   

  W wyniku  rywalizacji wyłoniono następujących laureatów:

  I miejsce         - Filip Przystup

  II miejsce        - Sebastian Budka

  III miejsce       - Artur Kluskiewicz

  Uroczyste wręczenie nagród i zakończenie rozgrywek odbyło się  godzinie 15:30.Wręczenia nagród dokonał Starosta Żuromiński – Pan Jerzy Rzymowski.

  Fundatorem nagród (karty prezentowe na kwoty 200zł – I m-ce, 150 zł – II m-ce i 100 zł – III m-ce do realizacji w empik) było Starostwo Powiatowe w Żurominie

  Słodkości dla uczestników zapewniła firma nsg Kazimierz  Zieliński.

  Na sali panowała przyjazna atmosfera oraz gra fair play.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność.

  Opiekunami turnieju byli nauczyciele przedmiotów informatycznych - Krzysztof Budka i Grzegorz Wronkowski.

  mgr inż. Krzysztof Budka

 • Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych

  Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych

         W dniu 19.04.2018r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbył się Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych, zorganizowany przez tę uczelnię. Naszą szkołę reprezentowała drużyna uczniów z klasy III TSM w składzie Dawid Sinkiewicz, Krzesimir Krzywda, Krystian Ulanowski. Podczas zawodów zespoły trzyosobowe rywalizowały w dwóch etapach – wiedzy teoretycznej( 20 pytań ) i wiedzy praktycznej(6 zadań w formie praktycznych poleceń). Po pierwszym etapie nasz zespół zajmował czwarte miejsce i zakwalifikował się do drugiego etapu,  po którym awansował  wraz ze szkołą z Ciechanowa na drugie miejsce. W dogrywce na torze gokartowym(wyścig na czas) nasza drużyna ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Gratulacje.

   

  >> GALERIA <<

 • Tradycyjny Sad

  Tradycyjny Sad

          W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana  Pawła II w Żurominie grupa Młodych Sadowników pod kierunkiem opiekunki Pani Marii Skolmowskiej Karpińskiej, wraz ze Starostą  Żuromińskim, Panem Jerzym Rzymowskim i  dyrekcją szkoły , posadziła pierwsze drzewka w szkolnym  Mini-Sadzie.

  To kolejne, chyba najważniejsze działanie, związane z uczestnictwem młodzieży w konkursie ,,Tradycyjny Sad” oraz z realizacją szkolnego programu promocji zdrowia i ogólnopolskiego programu ,,Aktywnie po zdrowie”.

  Młodzi Sadownicy ochoczo wzięli się do pracy. Niektórzy z nich po raz pierwszy w życiu brali udział w pracach ogrodniczych, ale sprawiło im to dużą przyjemność, tym bardziej, że sadzić drzewka pomagał im  sam Pan Starosta a cennych rad udzielała opiekunka projektu. Satysfakcja uczniów będzie rosła wraz z drzewkami. Będą opiekować się jabłoniami jeszcze przez dwa lata (do ukończenia szkoły). Później opiekę nad sadem przejmą  młodsi uczniowie. Pod troskliwą opieką pasjonatów natury jabłonie kiedyś zakwitną i wydadzą owoce. Staną się cennym i nieodzownym elementem szkolnego pejzażu i będą naszą chlubą przez lata.

  Ewa Janulewska.

   

   

  >> Galeria <<

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie najlepszą szkołą powiatu żuromińskiego w piłce nożnej 6 - osobowej chłopców.

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie najlepszą szkołą powiatu żuromińskiego w piłce nożnej 6 - osobowej chłopców.

    W dniu 17.04.2018r. na kompleksie Orlik w Żurominie odbył się turniej piłki nożnej szkółponadgimnazjalnych. Na zawody stawiły się wszystkie szkoły z powiatu, mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja ZSP Żuromin zajęła pierwsze miejsce broniąc mistrzostwa powiatu z ubiegłego roku nie dając się pokonać żadnej ze szkół. Klasyfikacja końcowa:

  1. ZSP Żuromin
  2. LO Bieżuń
  3. LO Żuromin
  4. ZSP Zielona

   

  Wyniki meczów : LO Żuromin – LO Bieżuń – 1:2

                                 ZSP Żuromin – ZSP Zielona 2:0

                                 ZSP Żuromin – LO Bieżuń 2:0

                                 ZSP Zielona – LO Bieżuń 1:6

                                 ZSP Zielona – LO Żuromin 1:1

                                 ZSP Zielona – LO Żuromin 0:0

   

  Skład : Nikodem Kowalski, Szymon Szmyt, Jakub Orłowski, Michał Szumiński, Jakub Kaźmierski, Maciej Narewski, Patryk Kasprzykowski, Miłosz Leśniewski, Kamil Skolmowski, Michał Szulc, Tomasz Rutecki, Łukasz Konic, KryspinMusiałek, 

 • Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga !

  Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga !

        Dnia 17.04.2018 w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej panią Annę Czaplejewicz. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich technikum. Prezentacja związana była z programem Profilaktyki Aids/HIV pod hasłem „Mam czas rozmawiać”. Celem debaty było uwrażliwienie uczniów na ścisły związek narkomanii z możliwością zarażenia się wirusem HIV. Uczniowie dowiedzieli się o drogach zakażenia, środkach bezpieczeństwa i możliwościach leczenia. Podczas debaty młodzież miała możliwość zadawać pytania oraz otrzymała ulotki informacyjne. Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Ewę Przyborowską, panią Karolinę Lewandowską oraz panią Aleksandrę Kowalczyk.

 • VII Mistrzostwa Polski w pracy z tekstem na komputerze

  VII Mistrzostwa Polski w pracy z tekstem na komputerze

  VII Mistrzostwa Polski w pracy z tekstem na komputerze

   

   

              14 Kwietnia 2018 w Tychach rozstrzygnięto Ogólnopolski konkurs - VII Mistrzostwa Polski w pracy z tekstem na komputerze

  konkurencje: tekst production

  kategoria:      Juniorzy

  Uczeń naszej szkoły Błażej Makuszewski zajął pierwsze miejsce, pokonując w finale 40 uczestników i osiągając wynik 398,3 uderzeń netto na 1 minutę.

  Dla mniej wtajemniczonych to 6,6 uderzeń klawisza na 1 sekundę

  Gratulujemy zwycięzcy i jego opiekunowi.

   

 • Piotr Łukaszewski laureatem POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

  Piotr Łukaszewski laureatem POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

        12 kwietnia 2018r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w Zakresie Pojazdów i Maszyn.

  Uczeń naszej szkoły (kl. IV TSM ) – Piotr Łukaszewski otrzymał nagrodę III stopnia – indeks na Politechnikę Warszawską – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

  To ogromny sukces Piotrka oraz jego wychowawcy i nauczyciela – Pana Romana Bartkowskiego, który co roku przygotowuje uczniów do zmagań konkursowych i co roku uczniowie zajmują wysokie lokaty.

  W tym roku sukces ucznia jest ogromny. Wywalczył sobie maksymalną liczbę punktów i indeks na studia. Wyprzedzili go jedynie koledzy ze szkoły warszawskiej (Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych). Różnica była minimalna i kształtowała się na poziomie 1pkt.

  Gratulujemy Piotrowi i życzymy powodzenia na maturze oraz sukcesów na wymarzonym kierunku studiów.

   

  Ewa Janulewska

   

   

  Piotr Łukaszewski laureatem POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Obrazek 1

 • POBÓR KRWI

  POBÓR KRWI

  Pobór krwi

          10 kwietnia 2018r. w naszej Szkole przeprowadzono pobór krwi.   Organizatorem tej szlachetnej akcji było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzięki ofiarności uczniów i pracowników szkoły pozyskano 6.5 litra krwi, która komuś uratuje zdrowie i życie.

 • DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

  DZIEŃ  OTWARTYCH  DRZWI

  DZIEŃ    OTWARTYCH   DRZWI

  „ Nasza Szkoła czeka na Was”.

   

             Tegoroczny  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI  odbył się w naszej szkole
  12 kwietnia. Gościliśmy w „naszych skromnych progach” gimnazjalistów ze szkół z powiatu żuromińskiego wraz z opiekunami. Od godz. 815  grupa nauczycieli i uczniów witała miłych gości i zapraszała do obejrzenia szkoły, służąc informacjami na temat oferty edukacyjnej, atrakcyjności kształcenia, bazy dydaktycznej i życia szkoły. Gimnazjaliści obejrzeli wszystkie ważne pracownie przedmiotowe:  komputerowe, mechatroniczne, mechaniczne, ekonomiczne, w których nauczyciele prezentowali poszczególne kierunki     kształcenia. Goście odwiedzili również Szkolną Izbę Pamięci
   i internat. Dużo pozytywnych emocji i informacji  dostarczyła młodzieży wyświetlana w holu szkoły prezentacja o profilach kształcenia, osiągnięciach uczniów
   i codziennym życiu naszej placówki. W „ kąciku z kroniką szkoły” gimnazjaliści mogli pobrać informatory i wnioski o przyjęcie do szkoły, a także obejrzeć ciekawe zdjęcia ze szkolnych wydarzeń. Na opiekunów gimnazjalistów czekała słodka niespodzianka w „ kąciku kawowym” w jednej  z sal lekcyjnych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem promowali naszą szkołę na Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Tam też udali się uczniowie klas kończących szkołę z opiekunami. Maturzyści zapoznali się z ofertami edukacyjnymi wyższych uczelni. Uczniowie klas IV technikum i III zasadniczej szkoły zawodowej zapoznali się także z promocją przedstawicieli pracodawców i prezentacją krajowych ofert pracy. Mieli również możliwość przeprowadzenia rozmowy oraz skorzystania z porad ekspertów.

  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI upłynął w miłej i przyjaznej  atmosferze. Przez te kilka chwil staraliśmy się oddać atmosferę szkoły, pokazać jej charakter i ducha,
   a tym samym przekonać gimnazjalistów, że warto do nas wrócić.

  Wszystkim gimnazjalistom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki, mamy nadzieję, że od września grono uczniów powiększy się o licznych chętnych do nauki w naszej szkole.

  Organizatorzy

   

  >>  GALERIA <<

 • Dzień Języków Obcych

  Dzień Języków Obcych

        10 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych zorganizowany przez  p. Magdalenę Brydzińską, p. Karolinę Lewandowską, p. Ewę Przyborowską oraz p. Pawła Marcinkowskiego.  Miał on na celu promowanie nauki języków obcych  oraz podkreślenie znaczenia ich znajomości. W ramach obchodów Dnia Języków Obcych  w marcu odbył się wyjazd na sztukę anglojęzyczną pt. ‘’My Sister Syria”. Zorganizowano również konkurs przedmiotowy z języka angielskiego. Podczas akademii odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

  Kolejnym punktem programu był występ Kuby Kalkowskiego wraz z zaproszonymi gośćmi:  Karoliną Bielską i Krzyśkiem Kalkowskim. Wykonali oni piosenkę ‘’Hallelujah”.  Następnie został przeprowadzony konkurs wiedzy o językach w którym przedstawiciele wybranych klas mieli do wykonania 9 zadań związanych z kulturą, rozrywką i językiem różnych krajów. Konkurs dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. Zwycięską grupą okazała się klasa ITMI z przedstawicielami: Kingą Rzymowską, Jakubem Piechotą i Marcinem Kaźmierskim. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę kupon na dużą pizzę.

  Dzięki uczniom z klasy IITMI i ich wykonaniu piosenki ‘’Love me do” zespołu The Beatles mieliśmy okazją poczuć klimat Wielkiej Brytanii lat sześćdziesiątych. Wielu uczniów zaangażowało się w przygotowanie  i przebieg tego szczególnego dnia. Przygotowano plakaty i dekoracje, występy oraz potrawy regionalne. Z niecierpliwością czekamy na obchody tego dnia w kolejnym roku szkolnym.

   

  Nauczyciele Języków Obcych

   

   

  >>  GALERIA <<

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
 • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć