Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  Wolność jest w nas - 100 rocznica odzyskania niepodległości

                                                                                             

         11 listopada o godzinie  11 00  w naszej szkole uroczyście upamiętniono setną rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Od  tamtych  wydarzeń minęło już  100
   lat. Wprowadzono Sztandar Szkoły i o 1111 uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrali prowadzący, którzy powitali wszystkich zebranych i oddali głos Dyrekcji Szkoły. Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli prasy. Pani Wicedyrektor podkreśliła, że
   11 LISTOPADA to jedno z ważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli ziściło się marzenie Polaków o wolności, którą długo zdobywaliśmy, o którą walczyły pokolenia  oddając w tej walce  wartość  najcenniejszą – swoje życie. Pamięć o 11 listopada to szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd składany ofiarom, to także moralny obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność narodów. Wicedyrektor Szkoły stwierdziła, że historia często podaje suche fakty. Za faktami kryją się jednak ludzkie losy, cierpienie, tragedie rodzin. Ojczyzna to nie tylko terytorium, to przede wszystkim kultura, religia, system wartości, poczucie bezpieczeństwa. OJCZYZNA to MATKA, która potrzebuje swoich dzieci, ich miłości, patriotyzmu, pamięci. Pani Wicedyrektor nawiązała do słów poety C. K. Norwida, który w wierszu „Moja Ojczyzna” powiedział: „Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę Słońca słońc blasku”. Następnie głos zabrali prowadzący, którzy przedstawili krótkie rozważania na temat takich wartości jak  wspólne dobro, język, kultura, obyczaje. W tym momencie rozpoczął się Szkolny Przegląd Pieśni  i Piosenek Patriotycznych. Celem tego wspólnego świętowania było kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, upamiętnienie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży historią ojczyzny, uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej. Szkolni artyści wykonywali takie utwory jak Rota, Wojenko, wojenko, Biały krzyż, Szara piechota. Po prezentacji głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem podziękowała wszystkim wykonawcom za przepiękną lekcję historii, pogratulowała odwagi i ogłosiła, że wszyscy są zwycięzcami. Szkolnym artystom wręczono pamiątkowe dyplomy. Podsumowano także konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej – I miejsce zajęła praca uczennicy klasy I TS Małgorzaty Centkowskiej. Pani Wicedyrektor podziękowała uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu. Wystrój sali nadawał uroczystości powagi i podniosłości, znaczenie święta podkreśliła dekoracja: godło i flaga Polski,  brzozowe krzyże, plakaty. To część hołdu złożonego tym, którzy zapłacili najwyższą cenę, byśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Cała społeczność  szkolna wyjątkowość tego dnia podkreśliła galowym strojem i kotylionami.

       W ten sposób listopadowy piątek stał się dla nas wszystkich dniem pełnym zadumy nad przeszłością kraju i kolejną próbą zrozumienia trudnych dziejów naszej OJCZYZNY.

                                                                                         Grażyna Truszczyńska   

  >> GALERIA <<

                                                                                                                                                                                                

 • DZIEŃ CZYTELNIKA W SZKOLE

  DZIEŃ  CZYTELNIKA W SZKOLE

  Książka  to przyszłość

   

       W miesiącu październiku odbyło się w naszej szkole szereg działań związanych
  z rozwijaniem i promowaniem czytelnictwa wśród młodzieży. Działania te związane były
  z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Cała akcja odbyła się w dniach od 17.09.2018r. do 05.11.2018 r. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursach: „ Książka – biblioteka -informacja”, „Świat Wiedźmina”, „Niepodległa - polskie symbole narodowe
  i wydarzenia historyczne
  ”. Młodzież przygotowała też prezentację multimedialną na temat  Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych, którą cała społeczność szkolna mogła obejrzeć w świetlicy szkolnej. Ważnym działaniem w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych były wyjścia uczniów klas pierwszych technikum do bibliotek lokalnych (pedagogicznej i powiatowo – miejskiej), zapoznanie z funkcjonowaniem bibliotek, ich zbiorami, zasadami korzystania i działalnością kulturalną. W naszej szkole odbyły się także lekcje biblioteczne dla uczniów klas pierwszych: Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny.
  W dniu 19.10.2018 r. młodzież klas IV TH, IV TI i III TH uczestniczyła w szkoleniu: „Doskonalenie umiejętności korzystania  z katalogów on-line i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów” (biblioteczny katalog OPAC, IBUK Libra, Niepodległość Polski i regionalia w zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona). Zajęcia przeprowadziła Pani J. Szczechowicz – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Żurominie, która zwróciła uwagę na posługiwanie się dostępnym  przez Internet katalogiem  zbiorów biblioteki lub grupy bibliotek w celu odnalezienia lub sprawdzenia dostępności książek. Głównym dniem akcji był 24.10.2018 r., kiedy to o godz. 1055 młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami wzięła udział w spotkaniu z Panią Beatą Sobieraj - plastykiem Żuromińskiego Centrum Kultury. Nasz gość interesująco opowiadał o swojej drodze artystycznej
  i pasji malarskiej. Lokalna artystka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczniów
  i zaprezentowała swoje prace. Uczestnicy spotkania wysłuchali także fragmentów ważnej pozycji
  z naszej literatury, mianowicie „Przedwiośnia” S.Żeromskiego. Książka ta była lekturą Narodowego Czytania. Rok 2018 jest Rokiem Zbigniewa Herberta. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu słowno-muzycznym „Czytam Herberta” zorganizowanym przez bibliotekę publiczną. Wysłuchano wierszy poety w aktorskiej interpretacji Ewy Dałkowskiej opatrzone muzyką na żywo w wykonaniu Dominika Rosłona. Uczniowie spotkali się również z poetą, pisarzem, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Panem Cezarym Dobiesem, autorem biografii Zbigniewa Herberta związanej z Toruniem. Aby podkreślić Jubileusz 100-lecia odzyskania przez  Polskę Niepodległości młodzież weźmie udział w spotkaniu autorskim z Panią Katarzyną Węglicką nt. „Szlakiem bohaterów Kresowych”. Całe wydarzenie zostało zaakcentowane na terenie szkoły  przez plakaty,  gazetki promujące czytelnictwo i literaturę, pokaz oferty Hurtowni i Księgarni Taniej Książki. Podsumowaniem Dnia Czytelnika były nagrody wręczone laureatom w poszczególnych konkursach bibliotecznych. Wszystkie działania koordynowali nauczyciele: J.Grabowska, G.Truszczyńska, A.Wilary i G.Wronkowski.

           Akcja ta nie tylko promowała i rozwijała kompetencje czytelnicze, ale przede wszystkim uwrażliwiała na piękno języka literackiego, stwarzała uczniom możliwość prezentowania swoich umiejętności i uczyła szacunku do dziedzictwa kulturowego narodu i regionu.

            Był to ważny dzień w życiu naszej szkoły. Mamy nadzieję, że akcja ta zachęci młodzież do częstych odwiedzin biblioteki szkolnej i „ spotkań z książką”.

                                                                                                                             Grażyna Truszczyńska
                                                                                                                                 Jadwiga Grabowska

 • STYPENDIA STAROSTY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

  STYPENDIA STAROSTY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

   

    

   

       W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenia Stypendium dla Uzdolnionej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych przez Powiat Żuromiński.

       W naszej szkole stypendium w roku szkolnym 2017/2018  otrzymali :

  1. Zuzanna Miłoszewska   - klasa 3 TI     technik informatyk
  2. Kinga Rzymowska          - klasa 2 TMI technik informatyk
  3. Andżelika Kryszczak       - klasa   2w      wielozawodowa
  4. Łukasz Lewandowski     - klasa  2w       wielozawodowa
 • Otwarcie Stadionu Szkolnego
  18.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Otwarcie Stadionu Szkolnego .

 • DZIEŃ  PATRONA  SZKOŁY
  17.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii DZIEŃ PATRONA SZKOŁY.

 • Dzień Patrona Szkoły

  DZIEŃ   PATRONA    SZKOŁY

                                                                                 JAN  PAWEŁ  II  OBROŃCA  NIEPODLEGŁEJ  POLSKI

   

      We wtorek 16 października 2018r. obchodziliśmy Dzień Patrona. O godzinie 900 cała społeczność szkolna wzięła udział we Mszy Świętej odprawionej przez księdza Artura Kowalczyka w intencji wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Po powrocie do szkoły młodzież spotkała się z wychowawcami, aby podzielić się swoimi refleksjami
   i przeżyciami związanymi ze Świętym Janem Pawłem II. O godzinie 1030 wszyscy zebraliśmy się na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, aby uczcić swojego Patrona. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Uroczystą akademię otworzył Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który przywitał wszystkich zebranych i oddał głos księdzu Arturowi, który zwrócił uwagę na piękne rysy twarzy Jana Pawła II, ale przede wszystkim podkreślił piękno wewnętrzne i wartości, które ukształtowały Ojca Świętego. Ksiądz Artur Kowalczyk nawiązał do kilku historii z życia Naszego Patrona, podkreślając znaczenie Matki Boskiej
   w życiu Jana Pawła II . Następnie głos zabrała młodzież, która pod kierunkiem nauczycieli przygotowała uroczystą akademię. Montaż słowno – muzyczny wzruszył nas do łez. Piękne słowa i śpiew ulubionych pieśni naszego Patrona, które popłynęły z uczniowskich serc przypomniały postać Karola Wojtyły. Święto Szkoły to dzień szczególny – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie  Jego nauki, szczególnie tej kierowanej do Polaków
  w kontekście takich wartości jak: sumienie, Ojczyzna, wolność kraju i wolność słowa. Święty Jan Paweł II był jednym z nas, a jednocześnie stał się naszym Wychowawcą
   i Nauczycielem. Wczytujemy się w Jego naukę i oddajemy w Ojcowską opiekę: „A my tutaj wciąż na dole, rozmyślamy jak, temu światu dziś, nadać większy sens…”

      Naszemu świętowaniu towarzyszyła wyjątkowa dekoracja: portret naszego Patrona, hasło
   „Jan Paweł II Obrońca Niepodległej Polski”, znicze i  biało – czerwone kwiaty. Ważną częścią uroczystości była prezentacja multimedialna poświęcona życiu i pontyfikatowi Papieża Polaka. Nastrój spotkania był podniosły i wzruszający.

        Po uroczystej akademii młodzież udała się do domu, a pracownicy szkoły spotkali się
   w świetlicy szkolnej, aby delektować się „ papieskimi kremówkami”. Był to bardzo ważny dzień w życiu społeczności szkolnej.

   

                                                                                            Grażyna Truszczyńska

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  DZIEŃ   EDUKACJI  NARODOWEJ

  DZIEŃ     EDUKACJI    NARODOWEJ

                                                   „Milion róż w podzięce za trud i serce ”

         12 października 2018r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Starosta Powiatu Pan Jerzy Rzymowski i Ksiądz Kanonik Kazimierz Kowalski. Wprowadzono Sztandar Szkoły.
   W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który serdecznie powitał gości przybyłych na uroczystość, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów
   i nauczycieli emerytów. Dyrektor Szkoły złożył wszystkim wychowawcom, pedagogom
   i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud, za oddanie i wsparcie dla uczniów, oraz poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Pan Dyrektor, mówiąc o pracy nauczycieli, nawiązał do słów E. Orzeszkowej: „Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą”. Dyrektor Szkoły życzył, aby niełatwa misja nauczyciela przyniosła jeszcze lepsze efekty i satysfakcję. Życzenia z okazji Święta Oświaty złożył także Starosta Powiatu Pan Jerzy Rzymowski. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły z okazji Święta Oświaty docenił wkład pracy nauczycieli
   i pracowników w wyniki nauczania, w organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, nagradzając Ich Nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali: p. K. Błaszkiewicz,
  p. M . Brydzińska, p. B. Gronkiewicz, p. M. Krasiński, p. K. Lewandowska, p. R. Lemański, p. E. Pietrzak, p. P. Oleksiak, p. D. Rzymowska, p. K. Watkowski . Nagrody otrzymali także pracownicy szkoły: p. M. Jakowska, p. J.Górczewska, p. M. Domżalska, p. M. Bojarska
   i  p. B. Surgał. Nagrody Starosty Powiatu otrzymali – p. W. Smoliński, p. E. Janulewska
   i p. G. Truszczyńska.  Następnie  głos zabrała młodzież, która swoją wdzięczność za trud włożony w wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy pragnęła wyrazić przez program artystyczny. Minutą ciszy uczczono zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Delegacja młodzieży udała się na cmentarz, aby zapalić znicze. Wyprowadzono Sztandar Szkoły. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. K. Machulskiej, p. K. Kamińskiej, p. A. Góralskiej,
   p. M. Radzimskiej, p. R. Sękowskiej, p. M. Brydzińskiej i p. K. Błaszkiewicza przygotowali pełne humoru konkursy oraz wiersze  podkreślające ciężką pracę nauczycieli. Był konkursy: „Jaka to melodia”, „Próba mądrości”, „Ten tekst brzmi znajomo” i  piosenki w wykonaniu naszych szkolnych artystów. Była też Gala Osobowości ZSP – wyróżniono nauczycieli
   w kategoriach: Wybuchowy nauczyciel, Oaza spokoju, Szeroki uśmiech, Szyk i elegancja, Twarda ręka. Występ młodzieży dostarczył wszystkim pracownikom oświaty wielu wzruszeń, stwarzał okazje zarówno do śmiechu, jak i do refleksji. Szkolni artyści za swoje występy otrzymali gromkie brawa. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.
          Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły, odśpiewali  „ Sto lat” oraz wręczyli słodkie upominki. Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek  przy kawie i słodkim ciastku.

   

  >> GALERIA <<

   

                                          Grażyna Truszczyńska

 • 25. JUBILEUSZOWA AKCJA EKOLOGICZNA: SPRZĄTANIE ŚWIATA. POLSKA 2018.

  25. JUBILEUSZOWA AKCJA EKOLOGICZNA: SPRZĄTANIE ŚWIATA. POLSKA 2018.

  25. JUBILEUSZOWA AKCJA EKOLOGICZNA: SPRZĄTANIE ŚWIATA. POLSKA 2018.

   

  Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna 25. akcja ekologiczna Sprzątanie świata – Polska 2018. W ramach tegorocznej kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska, segregacji odpadów oraz kształtowania postaw proekologicznych.

  W akcji sprzątania naszej najbliższej okolicy, która odbyła się 21 września 2018 roku, wzięli udział uczniowie klas technikum:  I  TI i  II  TMI, wychowawcy: p. C. Sznyter, p. G. Piłat oraz opiekunowie: p. J. Grabowska, p. A. Wilary.                   

              W wyniku akcji ekologicznej uporządkowano tereny położone przy szkole oraz pobocza przy ulicy Lidzbarskiej, a także rowy i pobocza przy ścieżce rowerowej w kierunku  miejscowości Brudnice. W wyniku akcji uzbierano pięć worków – po 120 litrów każdy – śmieci i różnorodnych odpadów. Podczas akcji ekologicznej nie tylko uprzątnięto śmieci z wymienionych obszarów, a także wypracowano nawyki  odpowiedzialności za losy naszego lokalnego środowiska.

             Czynny udział młodzieży w uporządkowaniu oraz zachowaniu w czystości „ małej ojczyzny” potwierdza hasło ekologiczne: Myśl globalnie – działaj lokalnie! Od każdego i każdej z nas zależy dalszy los naszego otoczenia, regionu, kraju i całej planety. Akcje ekologiczne nie tylko popularyzują wiedzę o przyrodzie, ale przede wszystkim kształtują postawę względem otaczającego środowiska oraz wrażliwość ekologiczną uczniów. Przyczyniają się także do integracji zespołów klasowych.

   

  W imieniu Organizatorów i Uczestników akcji ekologicznej - Anna Wilary

 • 25 lat Olimpiady Informatycznej 1993 - 2018

         Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Olimpiady! W porównaniu do plakatu Komitet Główny wyjątkowo wydłużył I etap do 12 listopada w związku z kolizją terminów ze Spontanicznym Konkursem Informatycznym.

  W tym roku mamy kilka nowości w stosunku do zeszłych lat:
  * Ze względu na nikłe zainteresowanie nie będziemy już dalej wspierać C i Pascal

  Dopuściliśmy za to język Python. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre programy w Pythonie mogą być istotnie wolniejsze od programów w C++, według których będą dobierane limity czasowe.
  * Maksymalne limity czasowe do poszczególnych podzadań będą jawne.
  * W C++ kompilujemy programy z optymalizacją -O3.

  Po szczegóły odsyłamy do Zasad organizacji zawodów XXVI OI: https://oi.edu.pl/l/26oi_zasady_organizacji/

   

                                                                                    

 • SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  SPOTKANIE  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

  Celem nauczyciela i rodzica jest dobro dziecka,

   będące największą korzyścią współpracy.

   

        W dniu 13 września 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński serdecznie powitał zebranych i przedstawił kadrę kierowniczą szkoły, wychowawców i nauczycieli uczących w klasach pierwszych. Pan Dyrektor zaprezentował krótko zasady funkcjonowania szkoły, omówił bazę dydaktyczną placówki. Następnie głos zabrał Kierownik kształcenia zawodowego Pan Kamil Watkowski, który poinformował rodziców o egzaminach zawodowych na różnych etapach kształcenia. Przedstawił również informacje o funkcjonującym w szkole dzienniku elektronicznym i zachęcił do korzystania z tej formy współpracy rodziców  ze szkołą. Zasady funkcjonowania szkolnego internatu przedstawił Kierownik placówki Pan Krzysztof Błaszkiewicz, który zachęcił rodziców, aby ich dzieci korzystały z możliwości zamieszkania w internacie. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która omówiła priorytety polityki oświatowej MEN i sposoby ich realizacji w naszej szkole. Program nauczania przedmiotu -  wychowanie do życia
  w rodzinie zaprezentowała Pani Magdalena Radzimska. Psycholog szkoły Pani Aleksandra Kowalczyk omówiła zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotą pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest między innymi rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami, którzy swoje problemy mogą zgłosić wychowawcy klasy, dyrekcji i pani psycholog. Po oficjalnym spotkaniu w świetlicy szkoły rodzice udali się na pierwsze spotkania z wychowawcami, którzy przekażą dalsze informacje na temat nauki i funkcjonowania uczniów w naszej placówce.

  Grażyna Truszczyńska

 • „WITAJ SZKOŁO, OTO WRACAMY,

   ŻEGNAJ, PIASKU NAD MORZEM”.

  03 września. Poniedziałek. Słoneczny i bardzo ciepły poranek. Na dziedzińcu naszej szkoły odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele. Punktualnie o godzinie  930  wprowadzono  Sztandar  Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Na początku uroczystości głos zabrał  Pan Wojciech Smoliński, który rozpoczął  kolejną kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły. Pan Dyrektor  przedstawił  kadrę  kierowniczą szkoły  - wicedyrektorów: Panią Ewę Janulewską, Pana Kamila Watkowskiego i kierownika internatu Pana Krzysztofa Błaszkiewicza. Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie powitał nowych nauczycieli, rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu  życzył wszystkim zebranym zapału  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pasma sukcesów,
   a także zdrowia i wielu radości w nowym roku szkolnym. Dyrektor Szkoły przekazał  również  życzenia od Starosty Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego. Szczególnie ciepłe słowa Dyrektor skierował do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, przedstawił również wychowawców klas pierwszych.
   W dalszej części uroczystości  przedstawiciele  uczniów klas pierwszych złożyli ślubowanie  przed  Sztandarem Szkoły. Na zakończenie części oficjalnej jeszcze raz głos zabrał  Pan Dyrektor, który przywołał słowa Patrona Szkoły Jana Pawła II i podkreślił, że wszyscy jesteśmy zobowiązani wprowadzać
   w życie Jego nauki. Mottem przewodnim swojej wypowiedzi  Pan Dyrektor uczynił słowa Cycerona: „Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze
   z niej korzystać”.
  Po części oficjalnej młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, były wakacyjne wspomnienia i radość z powrotu do szkoły.

  A od jutra pora zabrać się do solidnej pracy!

   

  Grażyna Truszczyńska

 • - Obrazek 1

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  SZKOŁY KONIEC JUŻ,

                                                                  WAKACJE  TUŻ, TUŻ!

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. Jak co roku, dzień ten rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym w Żurominie. Później wszyscy zebrali się na placu przed budynkiem szkoły, aby o godzinie 930 świętować „ koniec nauki ”. Wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny i wychowawczy, życzył wszystkim zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym, z jeszcze większą ochotą podjąć trud nauki. Życzenia od Starosty Powiatu odczytała wicedyrektor szkoły Pani Ewa Janulewska.

  W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla najlepszych i najsumienniej pracujących uczniów. Najlepszą uczennicą  została Aleksandra Ulatowska z klasy I TH z najwyższą średnią ocen(5,32) w szkole, którą Rada Pedagogiczna wytypowała do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Świadectwa z wyróżnieniem odebrało jeszcze 15 uczniów z technikum
   i szkoły zawodowej. Podziękowania i nagrody odebrali także uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy  w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, uzyskali wysoką frekwencję               i angażowali się w aktywną pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Gromkie brawa pozostałych uczniów świadczyły o tym, że doceniają oni sukcesy swoich koleżanek                 i kolegów.

  Następnie głos zabrała  młodzież, która podziękowała nauczycielom za pracę, wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji Szkoły.

  Wyprowadzono Sztandar Szkoły. Po części oficjalnej uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by w swoim gronie podsumować mijający rok szkolny, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wręczyli też świadectwa pozostałym uczniom.

  Życzymy wszystkim słonecznych dni, bezpiecznych podróży i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

                                                                                         

                                                           Grażyna Truszczyńska 

 • TURNIEJ FIFA 2018

  TURNIEJ FIFA 2018

  Turniej FIFA 2018

         W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Jana Pawła II w Żurominie  w dniu 21.06.2018r po raz  pierwszy zorganizowany został Turniej FIFA 2018 na konsoli PS4/Xbox One przy współpracy YouthBank. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, panował duch zdrowej rywalizacji  oraz gry fair play. Opiekunem  turnieju był nauczyciel Łukasz Głowacki wraz z uczniami klasy II TI Filipem Przystup i Przemysławem Stradomskim.

  W wyniku  rywalizacji wyłoniono następujących laureatów:

  _1_   Maciej Lejman  I  TSH

  _2_   Filip Przystup  II  TI

  _3_   Szymon Szyt   II  TI

  Rozgrywki dostarczyły widowni wiele emocji do ostatniego spotkania. Gratulujemy zwycięzcom.

  inż. Głowacki Łukasz

 • Przejęcie munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego

  Przejęcie munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego
      W dniu 16 kwietnia 2018 roku Pan Marcin Krasiński i Pan Janusz Czyżyk (pomysłodawca całego wydarzenia) oraz czworo uczniów z naszej Szkoły udało się do siedziby Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (koło Żuromin przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żurominie) w celu przejęcia daru w postaci munduru porucznika Kazimierza Tuszyńskiego wieloletniego członka koła kombatanckiego, żołnierza Batalionów Chłopskich bojownika o wolność i niepodległość Polski.
  Porucznik Tuszyński urodził w miejscowości Ruda  w 1923 roku. Brał czynny udział w walkach z okupantem niemieckim. Jako iż Pan porucznik Tuszyński był mieszkańcem Powiatu Żuromińskieg dodatkowo podnosi wartość i tak cennej pamiątki.
  Mundur przekazał nam Prezes Koła ZKRP i BWP w Żurominie Pan Henryk Czyżyk, a asystowała całej uroczystości Pani Czyżyk. Prócz munduru Biblioteka szkolna otrzymała dwa egzemplarze książki autorstwa Zbigniewa Ptasiewicza zatytułowanej „Regieirungsbezirk Zichenau rejencja ciechanowska 1939-1945.
  Mundur będzie eksponowany w Szkolnej Izbie Pamięci w godnym miejscu.

 • Orzeł Biały – nasza duma

       „Orzeł Biały – nasza duma”,

   

      W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

  Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.

  Nasza szkoła zgłosiła do konkursu troje uczniów tj. Kingę Grablewską (kl I TMI), Mikołaja Ogrodniczaka (kl I TMI) oraz Martynę Tyburską (kl I TH). Uczniowie wykonali prace konkursowe (technika była dowolna) po czym zostały one przesłane do biura senatorskiego Pana Senatora Roberta Mamątwa. Mikołaj Orodniczak oraz Kinga Grablewska zdobyli wyróżnienia w etapie rejonowym. 21 maja 2018 r. Uczniowie odebrali dyplomy w biurze senaorskim w Makowie Mazowieckim.

   

  Marcin Krasiński

 • Klauzula informacyjna

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej do pobrania:

   

  klauzula_-_inform.-_U__rodo_-_dla_rodzicow__uczniow__sluchaczy.doc

   

   

 • POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2017/2018

  POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2017/2018

  POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

  Niezapomniane młodzieńcze lata!

       Szkolne wspomnienia niezapomniane!

   

   27 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy  uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. Po mszy świętej w intencji maturzystów cała społeczność szkolna spotkała się na  sali gimnastycznej, aby świętować zakończenie nauki w naszej szkole. Wprowadzono Sztandar Szkoły. Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który serdecznie powitał wszystkich zebranych na tej uroczystości. W sposób szczególny powitał wszystkich uczniów klas maturalnych. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor  skierował ciepłe słowa  do maturzystów , dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, za piękną postawę uczniowską i  osiągnięte wyniki w nauce. Pan Dyrektor, składając gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, życzył maturzystom ,aby początek nowego życia, czyli przejście w dorosłość było pozytywnym doświadczeniem a szczęście niech towarzyszy im każdego dnia. Dyrektor Szkoły podziękował za wkład pracy nauczycielom
   i wychowawcom, wszystkim uczniom życzył
  pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach. Następnie Pan  Dyrektor  wręczył nagrody i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali : Jakub Kubkowski (kl. IV TI), Piotr Łukaszewski (kl. IV TSM) i Sebastian Sokołowski (kl. IV TSM). Były również nagrody za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły, pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe. Życzenia od Starosty Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego odczytała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska.  Po raz pierwszy w tym roku Pan Starosta ufundował specjalne dyplomy dla uczniów klas kończących za aktywną pracę na rzecz szkoły. Dyplomy wręczyła Dyrekcja Szkoły. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Sobczak, która podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczną i wychowawczą a maturzystom życzyła pomyślnie zdanych egzaminów. Wyprowadzono Sztandar Szkoły. W dalszej części uroczystości głos zabrali młodsi koledzy. Ten wyjątkowy dzień uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich, którzy pięknie udekorowali salę i przygotowali program artystyczny na pożegnanie  starszych kolegów. Były piosenki wykonane przez szkolnych artystów, ale przede wszystkim były sentencje, wskazówki i przesłania na dalsze dorosłe życie. Uczniowie klas trzecich wręczyli maturzystom upominki. Absolwenci naszej szkoły zostali wyróżnieni przez swoich młodszych kolegów Super Tulipanami:  były Bursztynowe Słowiki, Prezenterzy Roku, Pożeracz Książek, Leser Roku, Stalowe Płuca, Don Juan. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas kończących Zuzanna Szydłowska
   i Klaudia Sochocka, którzy wyrazili   wdzięczność dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli za wspólnie spędzone lata, dziękując za okazaną życzliwość, cierpliwość i trud włożony w ich edukację. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji Szkoły i wszystkich nauczycieli. Po apelu maturzyści z przysłowiową łezką w oku, świadomi, że coś się skończyło, po raz ostatni udali  się do swoich klas, w których odebrali świadectwa i pożegnali wychowawców. Była radość… Było wzruszenie…

                  Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach, dostania się na wymarzone studia oraz tego, by przyjaźnie zawiązane w murach naszej szkoły przetrwały próbę czasu i odległości… Życzymy dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień. Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego…

                                        Grażyna Truszczyńska

   

  >> GALERIA <<

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  ul. Lidzbarska 27
  09-300 Żuromin
 • (23) 657-25-02

Galeria zdjęć